top of page

Bilgi Güvenliği Politikamız

QITTPRO olarak; kuruluşumuza ve ilgili taraflara ait bilgi varlıklarını korumak, güncel tutmak ve ihtiyaç duyulduğunda erişilebilirliğini sağlamak amacıyla; faaliyetlerimizde gerekli olan her türlü bilgiyi güvence altına almayı, tabi olduğumuz ulusal veya uluslararası düzenlemeler ve yasal gereklilerden doğan bilgi güvenliği yükümlülüklerini karşılamayı, kurum çalışanlarının bilgi güvenliği yönetim sistemine katkıda bulunmalarını sağlamak amacıyla yetkinliklerini arttıracak çalışmaları yürütmeyi, çalışanlar ve üçüncü tarafların kendilerine ve paydaşlarına ait bilgilerin korunması maksadıyla bilgi güvenliği konusunda bilinçlendirmeyi, iş sürekliliği planları oluşturmayı ve değişen bilgi güvenliği tehditlerine karşı risk analizleri yaparak gerekli önlemleri almayı, bilgi güvenliğinin sağlanması için gerekli tüm destek ve kaynakları sağlamayı taahhüt ederiz.

bottom of page