top of page

Bilgi Teknolojileri Danışmanlığı

Kuruluşların mevcut bilgi teknolojileri varlıklarının değişen iş ihtiyaçları ve değişen teknolojilere uyum sağlaması her geçen gün yeni zorlukları da beraberinde getirmektedir. Qittpro olarak özellikle güvenlik alanında yürüttüğümüz danışmanlık hizmetlerimiz kuruluşların mevcut durumlarının analizi ve bu analiz sonucundaki iyileştirme planlarının raporlanması ile tamamlanmaktadır. Bilgi Teknolojileri Danışmanlığı hizmeti verdiğimiz ana konular aşağıdadır.


 

  • Uç Nokta Güvenliği

  • Güvenlik Duvarı

  • Ağ Erişim Güvenliği

  • Uygulama Erişim Güvenliği

  • Ayrıcalıklı Erişim Yönetimi

  • Disk Şifreleme Çözümleri

  • E-Posta Güvenliği

  • Mobil Cihaz Güvenliği

  • Uzak Erişim Güvenliği

  • Veri Güvenliği (Veri Kaybı Önleme Çözümleri)


 

bottom of page